Wat is codependentie?

Wat is codependentie?

Codependentie is een reactie op hechtingstrauma. Het is een verzameling van overlevingsstrategieën, waarbij je controle probeert te houden over gevoelens en relaties.

Codependentie wordt vaak ervaren als een toestand, waarin je automatisch je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant zet, ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van een ander of ten behoeve van de relatie.

Bewustwording van het patroon helpt om het te doorbreken. In de therapie leer je om uit de trance van het innerlijke kind terug te komen naar het hier en nu, door de werkelijke emotie, die onder de codependentie trance ligt, alsnog te ervaren.

Primaire kenmerken van codependentie

  • Moeite om van jezelf te houden
  • Moeite met grenzen stellen ten opzichte van anderen
  • Moeite met het bewust zijn van de eigen realiteit
  • Moeite met het uiten van die realiteit op een beheersbare manier
  • Moeite met het vervullen van de eigen behoeften en wensen in het contact met anderen

Gratis intake